OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Zakupy

Zestaw R1 z grantów "Orlen - Dar Serca"

Kolejne dofinansowanie dla OSP Polanica-Zdrój!

Zakup wyposażenia

Zakupy z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku

Wracamy po nieobecnośći :)

Oddaj 1% podatku dla OSP Wojciechów

NOWY SPRZĘT W JEDNOSTCE

Na zakupach

Nowy Sprzęt w jednostce !

Zakupy sprzętu dla OSP Dominowo