OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Zarządzanie Kryzysowe

Test Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu płockiego – jednym z tematów koronawirus

Sytuacja na Wiśle jest stabilna – poziom wody stopniowo się zmniejsza

Fala wezbraniowa na Wiśle w powiecie płockim

Stany alarmowe przekroczone – Starosta ogłasza stan alarmu przeciwpowodziowego

Stan ostrzegawczy w Wyszogrodzie, blisko stanu ostrzegawczego w Kępie Polskiej – RCB ostrzega przed falą wezbraniową

W powiecie płockim zawyją syreny alarmowe

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o sytuacji na Wiśle