OSP Ochotnicza Straż Pożarna

zebranie

Zebranie sprawozdawcze OSP Zręcin za 2023 rok

Zebranie sprawozdawcze za rok 2022

Zebranie sprawozdawcze OSP Zręcin za 2022 rok

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

Zebranie sprawozdawcze OSP Malinówka za rok 2022

Zebranie sprawozdawcze za rok 2021 w OSP Mójcza

Zebranie sprawozdawcze OSP Zręcin za 2021 rok

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

Brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa" - OSP Białe Piątkowo docenione

Zebranie sprawozdawcze