OSP Ochotnicza Straż Pożarna

zebranie

Zebranie sprawozdawcze OSP Zręcin za 2022 rok

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

Zebranie sprawozdawcze OSP Malinówka za rok 2022

Zebranie sprawozdawcze za rok 2021 w OSP Mójcza

Zebranie sprawozdawcze OSP Zręcin za 2021 rok

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

Brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa" - OSP Białe Piątkowo docenione

Zebranie sprawozdawcze

XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce

Nowy Zarząd OSP Gryfice