OSP Ochotnicza Straż Pożarna

zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze za 2022 r.

Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Po zebraniu sprawozdawczym...

Zebranie sprawozdawcze za rok 2018 Osp Turznica

Podsumowanie minionego roku w naszej jednostce

Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok OSP w Słupi pod Kępnem

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Izdebnik 2018

Zebranie sprawozdawcze OSP w Słupi pod Kępnem za 2017r.

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Czyżowice za 2017r.