OSP Ochotnicza Straż Pożarna

zebranie sprawozdawcze

Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Po zebraniu sprawozdawczym...

Zebranie sprawozdawcze za rok 2018 Osp Turznica

Podsumowanie minionego roku w naszej jednostce

Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok OSP w Słupi pod Kępnem

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Izdebnik 2018

Zebranie sprawozdawcze OSP w Słupi pod Kępnem za 2017r.

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Czyżowice za 2017r.

Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze za 2017 r.