OSP Jawornik Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik

Dziękujemy za oddane głosy! Będą służyć przez lata…

We wrześniu druhowie OSP odwiedzili domy mieszkańców Jawornika, chodząc z kartami do głosowania na Myślenicki Budżet Obywatelski. Chcemy zrealizować nasz projekt pod tytułem: „Stworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w OSP Jawornik oraz zakup sprzętu szkoleniowego w ramach zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców".

Podczas akcji zbierania głosów spotkaliśmy się z ogromnym, pozytywnym poparciem, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Zebraliśmy bowiem 626 ważnych głosów.

Przypomnijmy, nasza jednostka, OSP Jawornik, dysponuje dwoma pomieszczeniami, które pragnie w okresie jesienno – zimowym, własnymi siłami wyremontować i zaadaptować na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży z MDP i innych chętnych oraz Izbę Pamięci, która po niewielkim doposażeniu może stanowić salę konferencyjno-szkoleniową dla całej społeczności Jawornika, co pozwoli na organizację zajęć edukacyjnych na temat udzielania pierwszej pomocy oraz przełamywania barier dotyczących takich działań, prowadzonych przez naszych druhów.
Część pozyskanych środków będzie wykorzystana na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć plenerowych, które pozwolą na praktyczne szkolenie dzieci, młodzieży i mieszkańców z zakresu pomocy przedmedycznej oraz różnego rodzaju zagrożeń tj. pożary, powodzie, czy wypadki komunikacyjne.

Projekt wpłynie na integrację dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności oraz zapewni konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Pozwoli to na walkę z patologią, wykluczeniem społecznym, na socjalizację młodzieży i kształtowanie postaw obywatelskich.

Realizacja i rozliczenie projektu będą miały miejsce w połowie 2020 roku.

dh Piotr Norek

28 września 2019 16:08
Udostępnij na Facebooku