OSP Turznica Ochotnicza Straż Pożarna Turznica

DZIEŃ STRAŻAKA I JUBILEUSZ 70-LECIA OSP NAPROM

W gminie Ostróda obchodzono uroczyście Gminny Dzień Strażaka oraz 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Napromie.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w Kościele pw. Świętego Piotra w Okowach w Pietrzwałdzie. Po mszy świętej kolumna składająca się z pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, strażaków ochotników z wszystkich jednostek OSP na czele z orkiestrą Dętą OSP Turznica przemaszerowała na plac do Napromu, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka. Meldunek o gotowości Jednostek OSP do uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie Gustawowi Markowi Brzezinowi złożył Komendant Gminny ZOSP Krzysztof Ruczyński. Następnie Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość oraz złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich strażaków ochotników i ich rodzin z terenu Gminy Ostróda przekazując listy z życzeniami na ręce Prezesów OSP. Wójt Bogusław Fijas podkreślił szczególną rolę jaką odgrywają Strażacy Ochotnicy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Ostróda. Jednocześnie na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Napromie Druha Stanisława Blajdy złożył życzenia z okazji 70-lecia istnienia ich Straży.

6 maja 2019 15:13
Udostępnij na Facebooku