OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Logistyczne zabezpieczenie działań na rzecz Szkoły Podstawowej w Krzywinie

12 stycznia br. wsparliśmy logistycznie Szkołę Podstawową w Krzywinie, podczas załadunku, transporcie i rozładunku środków ochrony osobistej, profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości oraz środków do dezynfekcji, który został pozyskany w ramach realizowanego przez Gminę Widuchowa projektu grantowego pn. "POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 7.7 Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

16 stycznia 2021 20:08
Udostępnij na Facebooku