OSP BORKOWICE Ochotnicza Straż Pożarna BORKOWICE

NOWE WOZY

 

OSP w Przysusze, Borkowicach, Wieniawie, Skrzyńsku, Zychorzynie, Rozwadach i Klwowie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE
• Do mazowieckich OSP trafi 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. To rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W niedzielę umowy z władzami miast i gmin Przysucha, Wieniawa, Gielniów, Klwów oraz prezesami OSP w Borkowicach, Skrzyńsku i Zychorzynie podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego, oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu przysuskiego to 11,2 mln zł.
• Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł. – Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo ponad 250 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich – podkreśla marszałek Adam Struzik.
• Wicemarszałek Rafał Rajkowski zaznacza, że początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest bardzo intensywny. – Zależy nam, aby samochody jak najszybciej trafiły do jednostek, więc niemal każdego dnia podpisujemy umowy z samorządami i jednostkami OSP. Dzięki temu nasze jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami. To ważne wsparcie dla druhen i druhów. W sytuacjach zagrożenia to właśnie oni niosą pomoc mieszkańcom, dlatego zasługują na nowoczesny sprzęt, który nie tylko ułatwi im tę trudną pracę, lecz także zwiększy ich bezpieczeństwo w trakcie służby.
• Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
• – Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.
• Umowy na wsparcie strażaków
• W niedzielę (18 lutego br.) zostało podpisanych kolejnych siedem umów na doposażenie jednostek z subregionu radomskiego. Trafi do nich 11,2 mln zł. Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, to realna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z powiatu przysuskiego. – Tym razem wsparcie trafi do jednostek w Przysusze, Borkowicach, Wieniawie, Skrzyńsku, Zychorzynie, Rozwadach i Klwowie, które na zakup siedmiu pojazdów strażackich otrzymały 11,2 mln zł. Nowoczesne wozy to bezpieczeństwo mieszkańców, samych strażaków i ochrona środowiska naturalnego.
• W sumie do subregionu radomskiego trafi wsparcie w wysokości 57 mln zł na zakup 40 wozów strażackich.
• 11,2 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu przysuskiego
• Ochotnicza Straż Pożarna w Przysusze zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Planowane jest także przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu. Odbędą się m.in. spotkania z mieszkańcami, a w lokalnych mediach zostaną opublikowane materiały informacyjne.

• Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
• Beneficjent: Gmina i Miasto Przysucha
• Całkowita wartość projektu: 1 717 760,01 zł
• Dofinansowanie z UE: 1 460 096,00 zł
• Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

• Dzięki funduszom europejskim Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach pozyska ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto na terenie gminy jest planowane przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla mieszkańców z zakresu ochrony środowiska.

• Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Borkowicach
• Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach
• Całkowita wartość projektu: 2 514 000,00 zł
• Dofinansowanie z UE: 2 136 900,00 zł
• Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

• Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu będą przeprowadzone również działania edukacyjne z zakresu promowania ekologicznych postaw i nawyków wśród mieszkańców gminy Wieniawa.

• Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Wieniawie
• Beneficjent: Gmina Wieniawa
• Całkowita wartość projektu: 2 004 700,00 zł
• Dofinansowanie z UE: 1 703 995,00 zł
• Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

• Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzyńsku zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto zostaną podjęte działania informacyjno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych. W realizację akcji edukacyjnej będą zaangażowani strażacy z OSP Skrzyńsko.

• Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku
• Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzyńsku
• Całkowita wartość projektu: 1 359 999,99 zł
• Dofinansowanie z UE: 1 155 999,99 zł
• Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

• Ochotnicza Straż Pożarna w Zychorzynie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu będzie przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu ochrony środowiska skierowana do mieszkańców gminy.

• Tytuł projektu: Zwiększenie zdolności ratowniczo-gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Zychorzynie poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem
• Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Zychorzynie
• Całkowita wartość projektu: 2 425 000,00 zł
• Dofinansowanie z UE: 2 061 250,00 zł
• Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

• Gmina Gielniów zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadach. Ponadto zostaną podjęte działania informacyjno-edukacyjne z zakresu świadomości klimatycznej.

• Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadach
• Beneficjent: Gmina Gielniów
• Całkowita wartość projektu: 1 705 020,00 zł
• Dofinansowanie z UE: 1 449 267,00 zł
• Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

• Ochotnicza Straż Pożarna w Klwowie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto w ramach projektu będzie przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych. Planowane są m.in. spotkania z lokalną społecznością, publikacja materiałów informacyjnych w lokalnych mediach oraz kampania edukacyjna w szkołach na terenie gminy.

• Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby OSP Klwów Gmina Klwów
• Beneficjent: Gmina Klwów
• Całkowita wartość projektu: 1 559 800,00zł
• Dofinansowanie z UE: 1 325 830,00 zł
• Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

• Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

• Kontakt dla mediów:

• Biuro Prasowe
• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
• tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
• e-mail: [email protected]

• Marta Zakrzewska
• Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
• Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
• tel. 22 542 22 71
• e-mail: [email protected]

20 lutego 2024 16:39
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: życia, Jednostki, z,