OSP Jawornik Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik

Pożar sadzy – przyczyny i zagrożenia

Rozpoczyna się sezon grzewczy. Jak co roku podczas sezonu grzewczego występują pożary sadzy w przewodach kominowych. Często przez niesprawny przewód kominowy dochodzi do pożarów budynków oraz zatruć tlenkiem węgla (czadem).


Częstą przyczyną pożarów sadzy jest niedopilnowanie, by przewód kominowy był systematycznie czyszczony. Ponadto palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego, dlatego dbajmy o stały dopływ świeżego powietrza do kotłowni.


Przed sezonem grzewczym jak również w trakcie niego należy rzetelnie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Sprawdza się wtedy drożność oraz szczelność komina. Gdy nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia przewodu należy go naprawić lub zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi stan komina.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się ze szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz tlenek węgla (czad).

Gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym w pierwszej kolejności musimy zaalarmować o tym zdarzeniu straż pożarną (numer alarmowy: 998) oraz wygasić palenisko. Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do pieca, w celu stłumienia ognia. Dozorujmy na całej długości przewód kominowy, czy nie występują pęknięcia. Do palącego się przewodu kominowego nie wolno wlewać wody, by powstała z niej para nie spowodowała pęknięć lub rozerwania przewodu. Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodu i zwrócił uwagę na ich stan. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

 

dh Piotr Norek

4 listopada 2018 09:51
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: prewencja, jawornik, myślenice, edukacja, Pożar sadzy,