OSP  GRAJEWO Ochotnicza Straż Pożarna GRAJEWO

Pożegnanie ze służbą mł. bryg. Arkadiusza Lichoty

     25 lutego 2022 roku na placu apelowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby przez mł. bryg. Arkadiusza Lichotę, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który po ponad 32 latach życiowej pasji przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

     mł. bryg. Arkadiusz Lichota służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1989 roku jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły w systemie stacjonarnym, w 1991 roku został skierowany do pełnienia służby w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Pszczynie. Dzięki uprzejmości byłego Komendanta Szkoły Chorążych Pożarnictwa oraz Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Suwałkach podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Ełku. Z dniem 1 grudnia 1992 roku w ramach przeniesienia służbowego podjął dalszą służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, a po reformie administracyjnej kraju Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, którą pełnił do dnia dzisiejszego.

     W czasie długoletniej służby brał udział w likwidacji skutków setek zdarzeń na terenie powiatu grajewskiego i województwa podlaskiego.W 2020 roku dowodził akcją gaszenia bezcennych przyrodniczo terenów chronionych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Aktywnie włączał się w akcję honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Ognisty Ratownik. Gorąca Krew" oraz dbał o ciągły rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu grajewskiego.
To dzięki jego staraniom zakupiono między innymi nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, sprzęt i środki ochrony indywidualnej dla strażaków oraz rozbudowano krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom naszego powiatu.

     Pan mł. bryg. Arkadiusz Lichota od 1 września 2012 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Był również oficerem prasowym, który współpracował z lokalnymi i ogólnopolskimi środkami masowego przekazu.

     Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych odznaczony został m.in.: Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa", Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju", Srebrną Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej", Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę" oraz Brązową Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański".

Opracowanie: strona internetowa KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Grajewie

25 lutego 2022 16:35
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: pożegnanie, komendanta,