OSP Zagwiździe Ochotnicza Straż Pożarna Zagwiździe

Relacja z Fryderycjańskich Dni Kultury

Zapraszamy do relacji z Fryderycjańskich Dni Kultury - zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zagwiździu impreza przywołała pamięć o XVIII-wiecznej lokalnej historii i czasach epoki fryderycjańskiej związanej w szczególności z rozwojem przemysłu hutniczego na ziemiach dzisiejszej gminy Murów. Obchody Fryderycjańskich Dni Kultury cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających, szczególnie pokaz rekonstrukcji historycznej w wykonaniu Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej oraz rekrutów z Zagwiździa przypadł wielu miłośnikom historii do gustu.

Obchody „Fryderycjańskich Dni Kultury" rozpoczęły się w kościele parafialnym w Zagwiździu uroczystą przemową ks. proboszcza Alfreda Skrzypczyka, natomiast w kolejne odsłony uroczystości wprowadzała w roli konferansjera pani Maria Kania. Serdeczne słowa powitalne skierowała do zgromadzonych pani Karina Lorenc - sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej. Wójt Gminy Murów, pan Andrzej Puławski słowem wstępu podkreślił wagę organizacji takich przedsięwzięć jak Fryderycjańskie Dni Kultury, które przyczyniają się do pogłębienia wiedzy o złożonej lokalnej historii, jak i propagują ideę zachowania i poszanowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

"Fryderycjańskie Dni Kultury" oficjalnie rozpoczął gość specjalny - Fryderyk II Wielki, w którego postać wcielił się pan Jerzy Kupczyk, redaktor lokalnego "Echa Gminy Murów". Uroczystość zainaugurowano „Fryderycjańskich Dni Kultury" prawdziwą perełką dla koneserów muzyki klasycznej w alternatywnej odsłonie. Koncert pt. "Zaginione archiwum" w wykonaniu Dariusza Kownackiego, Mariusza Pucia oraz Anny Dzwonkowskiej-Pucia to odważne połączenie ponad stuletniej muzyki ludowej z okolic Prudnika z oryginalnym, niekonwencjonalnym brzmieniem akordeonu pana Dariusza i wyrazistego klarnetu pana Mariusza. Natomiast pani Anna przejmującym aksamitnym sopranem świetnie oddała klimat nietuzinkowej interpretacji starych melodii ludowych i urzekła słuchaczy śpiewem starych pieśni i tekstów. Koncert odbył się w kościele parafialnym w Zagwiździu którego dobra akustyka i otaczające piękno po długoletniej, pieczołowitej renowacji wnętrza świątyni, przyczyniły się do świetnego klimatu towarzyszącemu tego dnia licznie zgromadzonym słuchaczom. Celem opisu koncertu sięgamy po informacje zamieszczone na stronie: www.zaginionearchiwum.pl: „Projekt oparty został na unikatowych nagraniach z archiwum Paula Schmidta z 1913 roku. Ukazuje je w nowoczesnych, często awangardowych interpretacjach z wykorzystaniem instrumentów hybrydowych, przetwarzania elektronicznego dźwięku oraz programowania. Zapraszamy w niezwykłą muzyczną podróż z wygodnej, współczesnej perspektywy w daleką, ponad stuletnią przeszłość fonograficzną - do historii naszej własnej kultury oraz źródeł naszej tożsamości kulturowej".

Drugim punktem programu obchodów „Fryderycjańskich Dni Kultury" był pokaz rekonstrukcji historycznej w wykonaniu Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej (dalej: KSRH) oraz rekrutów z Zagwiździa. Pokaz rekonstrukcji odbył się na terenie kompleksu zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu. Wystąpienie KSHR i zagwiździańskich rekrutów obejmowało pokaz musztry pruskiej według regulaminu z 1743 roku, który stanowił element wyszkolenia rekrutów w armii pruskiej w czasie wojen śląskich. Po wprowadzeniu w historię umundurowania członkowie armii pruskiej przystąpili do odtworzenia potyczki o Hutę Fryderyka. Rekonstrukcja potyczki cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonej publiczności.

Po oficjalnej części „Fryderycjańskich Dni Kultury" organizatorzy przeszli do uroczystego momentu otwarcia Regionalnej Sali Muzealnej w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza. Regionalna Sala Muzealna został gruntownie wyremontowana w ramach projektu partnerskiego „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Ponadto w Sali biesiadnej kompleksu huty ogłoszono wyniki II konkursu fotograficznego pn."Dziedzictwo krajobrazu gminy Murów".

„Fryderycjańskie Dni Kultury" zostały zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zagwiździu w ramach projektu grantowego Organizacja imprez specyficznych dla LGD, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania „Fryderycjańskie Dni Kultury" sfinansowano:

koncert autorski pn. "Zaginione archiwum";
pokaz rekonstrukcji historycznej w wykonaniu Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej;
mundury wraz z dodatkami dla dwóch szeregowców i jednego podoficera, które poza organizacją „Fryderycjańskich Dni Kultury" będą wykorzystywane przez lokalnych przewodników do przeprowadzenia gry terenowej pt. "Poznaj zabytki Zagwiździa";
namiot z odpowiednią infrastrukturą zapewniającą komfort uczestników imprezy oraz przenośne toalety;
wydruk ulotek promocyjnych „Fryderycjańskich Dni Kultury"

Zapraszamy do pełnej fotorelacji z „Fryderycjańskich Dni Kultury" na stronie :http://murow.pl/2730/relacja-z-fryderycjanskich-dni-kultury.html

Zdjęcia autorstwa: Magdalena Kuczera, Maria Kania, Andrzej Puławski

12 października 2018 16:08
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: Dni, kultury,