OSP Kup Ochotnicza Straż Pożarna Kup

Ruszyła akcja Stop Pożarom Traw

Tegoroczny spot Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: SPOT


Za naszymi oknami widać pierwsze oznaki wiosny. To czas w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jak co roku 1 marca rusza Kampania Stop Pożarom Traw organizowana przez Państwową Straż Pożarną. W 2023 roku w Polsce strażacy interweniowali prawie 21 tysięcy razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych (źródło: PSP). Wypalanie traw wbrew wielu opiniom wcale nie użyźnia gleby. Wręcz przeciwnie. Prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych.
Prędkość rozprzestrzeniania się takiego pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 19 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). Rozprzestrzenianiu ognia niestety sprzyja wiatr.
Jest to ogromne zagrożenie dla zwierząt, zabudowań i dla przypadkowych osób. Warto dodać, że ogień błyskawicznie może również rozprzestrzenić się na pobliskie lasy. Pożary lasów są bardzo trudne do ugaszenia i wymagają zaangażowania wielu jednostek OSP i PSP, a także samolotów gaśniczych.
Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Tylko naszą miejscowość otacza ponad 19tys hektarów lasów (źródło: Nadleśnictwo Kup).
Dlatego apelujemy: STOP POŻAROM TRAW!
Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):
• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów".
• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny".
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: kara grzywny do 5000 złotych, a w przypadku zdarzeń, które zagrażają życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach - kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat!


Opracowanie i spot - Państwowa Straż Pożarna

 

 

1 marca 2024 13:35
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: prewencja, PSP, ospkup, stoppozaromtraw,