OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Zapytanie o cenę w ramach szacowania wartości zamówienia

Krzywin, dnia 6 sierpnia 2019 r.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie
ul. Królewiecka 3, 74-121 Krzywin
NIP: 8581707253
Regon: 812637306
e-mail: [email protected]

kieruje
ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: dostawa

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch fabrycznie nowych wozów strażackich dla OSP w Widuchowej i w Krzywinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa (3 - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu) Działanie (3.4 - Adaptacja do zmian klimatu), umowa nr RPZP.03.04.00-32-C011/18-00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Odpowiedź dotycząca szacunkowej wartości zamówienia zawierać ma łączną kwotę netto za wykonanie dwóch kompletnych wozów strażackich

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez wykonawcę, na terenie Polski.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin składania odpowiedzi na zapytanie w ramach szacowania wartości zamówienia: do dnia 16 sierpnia 2019 r. Odpowiedź może być złożona w formie elektronicznej na adres: [email protected], w dowolny sposób – w treści e-maila lub w załączniku do e-maila.

6 sierpnia 2019 12:58
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: samochody, zapytanie ofertowe, osp krzywin,