OSP Zopowy Ochotnicza Straż Pożarna Zopowy

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2021

W dniu 04.09.2021 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszej jednostki. W wyniku wyborów został wybrany na nową kadencję w latach 2021-2026 Zarząd OSP, Komisja Rewizyjna oraz delegaci na Zjazd Gminy ZOSP RP.

Skład Zarządu:

- Prezes Klimek Michał

- Wiceprezes-naczelnik Górski Piotr

- Wiceprezes Marko Mateusz

- Zastępca Naczelnika Walczak Tomasz

- Skarbnik Fedorowicz Janusz

- Sekretarz Kulik Wiesława

- Członek Tokarz Zbigniew

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

- Przewodniczący Klimek Aleksander

- Wiceprzewodnicząca Marciniszyn Martyna

- Sekretarz Tokarz Jolanta

Dziękujemy za uczestnictwo w zebraniu, gratulujemy nowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Dziękujemy również ustępującemu Zarządowi za dotychczasową pracę na rzecz jednostki OSP - zmiany osobowe w stosunku do "starego" Zarządu są niewielkie (zmiana 2 osób).

Bardzo gorąco dziękujemy KGW Zopowy "Zoposie" za przygotowany poczęstunek.

12 września 2021 23:07
Udostępnij na Facebooku