OSP Ochotnicza Straż Pożarna

KG PSP wydał wytyczne dla OSP w KSRG w związku z Koronawirusem

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak wydał wytyczne do zabezpieczenia i zakresu prowadzenia działań przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Jak podkreślono, wytyczne te są tożsame z wytycznymi obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej.

Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG

DZIAŁANIA RATOWNICZE
 
1. Zabezpieczenie ochronne.
Zabezpieczenie członków OSP przy działaniach niezwiązanych
z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, ale związanych z bezpośrednim kontaktem ratowników z osobami poszkodowanymi - podczas wykonywania medycznych działań ratowniczych:
- ubranie specjalne - komplet;
- środki ochrony indywidualnej:
- rękawiczki nitrylowe;
- maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne);
- okulary / gogle ochronne (wielokrotnego użytku);
- środki dezynfekcyjne;
- worki na odpady medyczne (czerwone).

2. Zasady postępowania
Działania realizowane są zgodnie z obowiązującą taktyką działań ratowniczych z uwzględnieniem możliwości danej jednostki OSP. Bezwzględnie przy każdym kontakcie z poszkodowanym należy stosować środki ochrony indywiualnej.
 
DZIAŁANIA POMOCNICZE

1. Zabezpieczenie ochronne
a) Zabezpieczenie członków OSP przy realizacji zadań związanych z kwarantanną osób potencjalnie zagrożonych koronawirusem COVID-19:
- ubranie specjalne - komplet;
- środki ochrony indywidualnej:
- rękawiczki nitrylowe;
- maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne);
- okulary / gogle ochronne (wielokrotnego użytku);
- środki dezynfekcyjne;
- worki na odpady (czerwone).
b) Zabezpieczenie ochronne członków OSP przy realizacji zadań związanych z bezpośrednim zagrożeniem koronawirusem COVID-19.
- ubranie kategorii III typ 3B lub 4B;
- środki ochrony indywidualnej:
- rękawiczki nitrylowe;
- maseczka twarzowa min. typu FFP2 lub FFP3;
- okulary / gogle;
- środki dezynfekcyjne;
- worki na odpady (czerwone).

ZASADY POSTĘPOWANIA

Realizacja zadań wobec osób objętych kwarantanną (osoby potencjalnie zagrożone koronawirusem COVID-19). 

Ratownicy udający się pod wskazane adresy osób objętych kwarantanną, muszą być zabezpieczeni w wyposażenie opisane w części II, pkt. 1.a. Zakres realizowanych czynności powinien ograniczać się do nawiązania kontaktu słownego, bez kontaktu bezpośredniego z osobą potencjalnie zakażoną. Nie jest zalecane wchodzenie do pomieszczeń, w których przebywają osoby poddane kwarantannie. Po zakończonym działaniu należy dokonać dezynfekcji i zdjęciu rękawiczek oraz okularów ochronnych.
  
Do nawiązywania kontaktu z osobami objętymi kwarantanną należy wyznaczać maksymalnie 2 ratowników (zalecana jest 1 osoba). 
 
W przypadku potrzeby nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą /osobami poddanymi kwarantannie należy ratowników zabezpieczyć w: ubranie kategorii III typ 3B lub 4B, maseczkę twarzową min. typu FFP2 lub FFP3. 
 
O dalszym postępowaniu w stosunku do ratowników, u których zaistniał bezpośredni kontakt z osobami poddanymi kwarantannie decyduje Inspektor Sanitarny za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.
 
Po zakończeniu działań strażak zdejmuje rękawiczki ochronne i maseczkę, a następnie wkłada do worka na odpady medyczne (czerwony worek). Okulary / gogle oraz ubranie ochronne, które nie zostały uszkodzone mechanicznie, należy zdezynfekować preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu w celu ponownego użycia (dot. ubrań Tychem F).  
 
W przypadku kontaktu ratownika z wydzielinami osób poddanych kwarantannie lub uszkodzeniu ubrania ochronnego podczas działań, dalsze postępowanie z ratownikiem i jego ubraniem określa Inspektor Sanitarny.(fot: zdjęcie ilustracyjne KG PSP, skany pisma)

13 marca 2020 17:33
Udostępnij na Facebooku