OSP Suchy Bór Ochotnicza Straż Pożarna Suchy Bór

Kobiety w OSP

Bardzo dużą rolę w życiu naszej jednostki odgrywają kobiety - druhny lub potocznie nazywane druhenki.

Zawsze kobiety u nas zajmowały ważne stanowiska a ich działalność przynosiła i nadal przynosi same korzyści dla jednostki i naszego społeczeństwa.

Od wielu już lat dziewczyny biorą czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (na pierwszym froncie) jak również biorą udział w działaniach kulturalnych i sportowych.

Panie, dziękujemy Wam, że jesteście z nami.

Chłopaki z OSP :)

20 grudnia 2015 11:54
Udostępnij na Facebooku