OSP Ochotnicza Straż Pożarna

OSP

Setne urodziny OSP Szarów

Zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka dla jednostki OSP Szarów

Nowy kalendarz strażacki

Dotacja dla OSP Mójcza w ramach: "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych cz.2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Manewry gminne Haczów 2023

VII Powiatowe Zawody Strzeleckie Jednostek OSP Powiatu Krośnieńskiego

Zwiększenie efektywności działań ratowniczo-gaśniczych poprzez doposażenie samochodu pożarniczego w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów OSP

Doposażenie Ochtniczej Straży Pożarnej w Malinówce

Orlen dla strażaków