OSP Ochotnicza Straż Pożarna

OSP

Pożar poszycia leśnego w Dobrzeniu Wielkim (17.05.2024)

Powiatowe ćwiczenia pod kryptonimem LISIE ŁĄKI 2024

Miejscowe zagrożenie Modzele Bartłomieje

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Nowe Miasto

Wypadek Latonice

Pożar samochodu Mazewo Dworskie A

Wypadek Świerkowo

Pożar Modzele Bartłomieje

Korytarz życia - włącz myślenie!

Zebranie sprawozdawcze OSP Zręcin za 2023 rok