OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Konflikt w jednostce OSP, odeszło 16 strażaków. "Brak możliwości porozumienia się".

Smutny finał konfliktu wewnątrz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy. Z jednostki odeszło w sumie 16 strażaków - 8 członków i 8 stażystów a razem z nimi 3 psy ratownicze. Wszyscy druhowie byli członkami, działającej przy jednostce, grupy poszukiwawczo-ratowniczej. O sprawie poinformowano za pośrednictwem profilu facebookowego - poniżej prezentujemy pełną treść komunikatu.  
   
Z ogromną przykrością informujemy, że w dniu 14 kwietnia br. nasz Dowódca, Marcin Zębala, złożył rezygnację z funkcji dowódcy GPR OSP Goszcza oraz z członkostwa w grupie. W ślad za Dowódcą rezygnacje z członkostwa w GPR OSP Goszcza złożyło 8 członków grupy i 8 stażystów. Odeszły także 3 psy, dwa certyfikowane i jeden w szkoleniu. Wcześniej z tych samych przyczyn odszedł także jeden członek - przewodnik z certyfikowanym psem.  
   
Przyczyną rezygnacji niżej wymienionych osób jest brak możliwości porozumienia się z Naczelnikiem i Prezesem OSP Goszcza w kluczowych dla istnienia grupy kwestiach, co uniemożliwiało bieżącą działalność i rozwój grupy.  
 
Rezygnacje złożyli:

Członkowie:
Marcin Zębala – dowódca grupy, przewodnik 2 psów ratowniczych: Miki i Akyma
Radosław Zębala – z-ca dowódcy, nawigator
Agnieszka Zębala – przewodnik psa ratowniczego Akyma
Patryk Chudziak – przewodnik psa ratowniczego Bagiry
Tomasz Grochowski – nawigator, planista
Sebastian Cieślik – nawigator, planista
Maria Haduch – nawigator
Justyna Kozłowska-Kuras - nawigator
Piotr Gurgacz – nawigator
Grażyna Węglarczyk – b. przewodnik psa ratowniczego

Stażyści:
Tomasz Adamus
Tomasz Bednarek
Agnieszka Gajec-Włodarczyk z psem Saszką
Anna Głuszak
Julia Grochowska
Łukasz Jarzębowicz
Jolanta Krawczyk
Kamila Pawlik 
  

(Źródło i foto: Facebook.com/GPRGoszcza)

16 kwietnia 2021 18:58
Udostępnij na Facebooku