OSP Dominowo Ochotnicza Straż Pożarna Dominowo

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu UAZ 469B

Ochotnicza Straż Pożarna ogłasza sprzedaż pojazdu UAZ 469B.
Cena wywoławcza 11.800,00zł.
Sprzedający:
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Centralna 10
63-012 Dominowo
NIP 7861668542
REGON 634287999
KRS 0000306730

Dane techniczne pojazdu:
- Marka pojazdu: UAZ 369B
- Rodzaj pojazdu: samochód specjalny
- Rok produkcji: 1987
- Nr fabryczny: 089197
- Stan licznika: 17206km.
- Masa własna: 1540kg.
- Masa całkowita: 2490kg.
- Silnik: benzynowy, rzędowy, 4 cylindrowy, poj. 2445cm3, moc 78kW.

Nadwozie:
-Samochód osobowy terenowy (dowodzenia i łączności)
-Zabudowa: radiostacja polowa z kompletnym wyposażeniem typ RD-115 ZT 1/E, nr fabryczny 236B870238
- Podwozie:
- Układ prowadzenia pojazdu, kompletne
- Układ przeniesienia napędu, kompletne (napęd 4x4 załączany plus biegi terenowe)
- Układ zawieszenia, zależny (resory piórowe), powierzchniowo skorodowany, kompletny
Silnik:
- Rozruch silnika sprawny
- Praca równomierna w całym zakresie prędkości obrotowej
- Osprzęt silnika, kompletny (wodoszczelny)

Oględziny i zapoznanie się ze stanem faktycznym pojazdu, adres miejsca oględzin: ul. Sportowa 6, 63-012 Dominowo. Pojazd można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z dh Marcinem Fesserem pod nr tel. 606309497.
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć osobiście w siedzibie sprzedającego lub przesłać drogą pocztową na adres sprzedającego najpóźniej do dnia 24 marca 2017r. (w przypadku ofert przesyłanych droga pocztową decyduje data stempla pocztowego).
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2017r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie, ul. Centralna 10, godz. 20:00. Otwarcie ofert jest jawne. Pojazd zostanie sprzedany za najwyższą oferowaną cenę. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
Osoby do kontaktu w sparwie postępowania:
- Prezes- Elżbieta Sęczkowska- 502505016
- Wiceprezes- Marek Olejniczak- 660737338

Wymagania jakie powinna spełniać oferta:
- Forma pisemna
- Imię i nazwisko lub nazwę (firmy, instytucji), siedzibę oferenta (dokładny adres i nr tel. kontaktowego)
- Oferowaną cenę zakupu pojazdu
- Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na zakup pojazdu UAZ 469B".
Informacje dodatkowe:
- Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert
- W przypadku wybrania oferty spełniającej wymogi formalne oferent zostanie poinformowany pisemnie o wyborze złożonej przez niego oferty.
- Kupujący dokona zapłaty za pojazd na nr rachunku bankowego sprzedającego najpóźniej do dnia odbioru pojazdu. Datą uiszczenia opłaty jest data uznania rachunku bankowego Ochotniczej Straży Pożarnej Dominowo.
- Podpisanie umowy kupna- sprzedaży oraz protokołu zdawczo- odbiorczego nastąpi po uzgodnieniu dogodnego terminu pomiędzy sprzedającym, a kupującym.
- Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

9 marca 2017 22:08
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: pojazdu, UAZ, o, 469B, sprzedaż, ogłoszenie, na, przetargu,