OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Ogrodzenie remizy na ukończeniu.

W ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. „Granty Strażackie 2023" teren naszej remizy wzbogaca się o nowe ogrodzenie.
W ramach złożonego wniosku pn. „Wykonanie ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie" otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 19 819,00 zł. Prace montażowe zbliżają się ku końcowi i zakończą się do końca października. Oczekujemy na ostatni transport ozdobnych płyt betonowych, które stanowić będą ostatnią warstwę ogrodzenia.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia udało nam się w ramach dobrej współpracy pozyskać nieodpłatnie z Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych w Szczecinie - Kopalnia w Ognicy materiał w postaci kamienia „otoczak" do obsypania cokołu ogrodzenia i wykonania cokołu wokół remizy, a firma DANKOM Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola ufundowała dwa słupki ogrodzeniowe z kamienia łupanego zamontowane na wjeździe na teren remizy oraz obrzeża do wykonania opaski wokół remizy.

 

#PomorzeZachodnie, #GrantyStrażackie, #OSP

21 października 2023 23:40
Udostępnij na Facebooku