OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Podpisanie umowy na realizację projektu pn."Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie".

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i potrzebom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Widuchowa, OSP Krzywin jako Lider projektu realizowanego z OSP Widuchowa jako partnerem w grudniu 2018 r. złożyła wniosek aplikacyjny o przyznanie pomocy w trybie konkursowym w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Tytuł projektu „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie".

Rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie zakupu miało miejsce w kwietniu br. Ogółem wpłynęło 58 wniosków.
Nasz projekt znalazł się na 9-tym miejscu z 14-tu, które otrzymały dofinansowanie. 33 wnioski znajdują się na liście rezerwowej, a 11 pozostawiono bez rozpatrzenia lub odrzucono.

Przewidywana (założona we wniosku) całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 740 383,00 zł, z czego 85% stanowić będą środki z dofinansowania pochodzące z RPO w kwocie 1 479 325,55 zł. Wkład własny (15%) kosztów kwalifikowanych projektu w kwocie 261 057,45 zł pochodzić będzie z budżetu Gminy Widuchowa. Zabezpieczenie środków na wkład własny potwierdzone jest w Uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr II/12/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2019, dział 754, rozdział 75412, § 6060.

Efektem wcześniejszych działań było podpisanie w dniu 12 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie umowy nr RPZP.03.04.00-32-C011/18-00 na realizację projektu, którą w imieniu lidera i partnera projektu w ramach udzielonych pełnomocnictw podpisał Prezes OSP Krzywin - dh Mariusz Gralak.

11 lipca 2019 00:12
Udostępnij na Facebooku