OSP Ochotnicza Straż Pożarna

dofinansowanie

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Elewacja prawie gotowa

WFOŚiGW po raz kolejny wsparł finansowo OSP Myscowa

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz Ministerstwa Klimatu

Nowy samochód w OSP Ryczów - dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie

Nowy sprzęt w OSP Ryczów - dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie

Dofinansowanie z programu "FLOREK"

Zakup 4 ubrań specjalnych strażaka - kolejne dotacje z WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz UMiG

Dofinansowanie z konkursu grantowego

„Zakup butów specjalnych, ubrań specjalnych, hełmów, rękawic specjalnych, kominiarek oraz latarek kątowych na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych.”