OSP Ochotnicza Straż Pożarna

"Środki ochrony powinny być takie same dla OSP i PSP." Apel Waldemara Pawlaka do prezydenta RP.

Waldemar Pawlak zwrócił się do prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o skorzystanie z zapasów strategicznych w celu doposażenia strażaków OSP w środki ochrony indywidualnej. Ma to związek z działaniami wojewodów, którzy polecają strażakom we współpracy z pomocą społeczną dostarczanie żywności osobom, będącym w kwarantannie.

W skierowanym wczoraj do Adrzeja Dudy piśmie, Waldemar Pawlak podziękował za podjęcie przez prezydenta inicjatywy ustawodawczej, związanej ze zgłaszaną przez ZOSP RP problemem badań lekarskich i certyfikatów KPP, których ważność kończy się, a strażacy nie są w stanie ich odnowić ze względu na epidemię koronawirusa.

Pawlak zaproponował także inne rozwiązanie niż wskazane w wypowiedzi Prezydenta z 25 marca. Polegałoby ono na tym, aby - zamiast zwolnienia z odbywania okresowych badań lekarskich przez czas trwania stanu kryzysowego, epidemicznego, jak również obowiązku odbywania egzaminu recertyfikacyjnego KPP, jeżeli ktoś przeszedł kurs i posiada odpowiednie zaświadczenie ukończenia tego kursu przyjąć rozwiązanie rozwiązania, w którym ważność badań i uprawnień zostałaby przedłużona np. do 31 grudnia 2020 r.

- Prezes ZG ZOSP RP zwrócił się także do Pana Prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości spowodowania skorzystania z zapasów strategicznych dla doposażenia strażaków OSP w środki ochrony indywidualnej. Prośba ta jest konsekwencją działań podejmowanych przez wojewodów, którzy polecają m.in. współpracę właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz stacjom sanitarno-epidemiologicznym z PSP we współpracy z OSP będących będącymi KSRG, w celu zabezpieczenia osobom potrzebującym, będącym w kwarantannie, pomocy żywnościowej. Prezes ZG ZOSPRP zwrócił uwagę, że OSP nie dysponują środkami ochrony indywidualnej ani nie przechodziły odpowiednich szkoleń, które zapewniłyby ich członkom bezpieczeństwo przy kontaktach z osobami, które potencjalnie mogą być zarażeni koronawirusem. Dotąd OSP nie były przewidywane do udziału w działaniach wobec osób, co do których istnieje wiedza, że potencjalnie mogą być nosicielami tego wirusa - informuje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Waldemar Pawlak argumentuje, że w działaniach, w których mogłoby dojść do kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 powinni uczestniczyć odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni strażacy PSP. - Polecenia wojewodów zmieniły całkowicie ten stan rzeczy. W takim wypadku środki ochrony indywidualnej powinny zostać zapewnione strażakom ochotnikom takie same jak strażakom PSP. Stąd prośba do Pana Prezydenta - czytamy.

(Fot. ZOSP RP)

27 marca 2020 14:21
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zosp rp, walka z koronawirusem, Waldemar Pawlak,