OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Termomodernizacja budynku remizy staje się faktem.

19 czerwca 2023 r. na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie odbyło się podpisanie umów i ich uroczyste przekazanie. Podpisanie umowy to wynik działań zarządu jednostki z prezesem dh Mariuszem Gralakiem na czele, które pozwoliły skutecznie aplikować o środki zewnętrzne w ramach ogłoszonego naboru wniosków na projekty z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2023 - „REMIZA".
Złożony wniosek na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie - Program REMIZA" uzyskał pozytywną opinię i zakwalifikował się do dofinansowania w kwocie 40 000,00 zł. Całość planowanego przedsięwzięcia ma wynieść 55 410,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planujemy wykonać docieplenie budynku remizy na powierzchni 270 m2 wraz z wykonaniem elewacji, co zwiększy efektywność cieplną budynku remizy, ujednolici wygląd elewacji i poprawi tym samym jego walory estetyczne.
Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

15 lipca 2023 13:21
Udostępnij na Facebooku