OSP Czyżowice Ochotnicza Straż Pożarna Czyżowice

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Czyżowice za 2017r.

W dniu 28.01.2018r. w budynku OSP Czyżowice odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, które podsumowało rok 2017.

Otwarcaia zebrania dokonał Prezes OSP Czyżowice - druh Łukasz Cnota, który przywitał nastepujących gości:

- Posła na Sejm RP Krzysztofa Gadowskiego;

- W-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Jerzego Szkatułę;

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. st. kpt. mgr inż. Marka Misiurę;

- Wójta Gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka;

- Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gorzycach Grzegorza Studenta;

- W-ce Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gorzycach Floriana Matuszka;

- Radnych Sołectwa Czyżowice : Mariana Jureczka (który pełni zarazem funkcję sołtysa Czyżowic), Jana Woreka, Daniela Kurasza;

- Prezesa OSP Olza Łukasza Siedlaczka;

- W-ce ds. organizacyjnych i sportowych LKS Naprzód Czyżowice - Szymona Kamczyka;

- MDP OSP Czyżowice w składzie: Dominik Starzyczny, Łukasz Bura, Paweł Sosna na czele z opiekunem Mirelą Burą;

- dryhny i druhowie.

Zgodnie z porządkiem zebrania wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gorzycach Grzegorz Student oraz protokolanta, którym została druhna Monika Student. Wybrano również komisję uchwał i wniosków oraz komisję mandatwą. Po przyjęciu porządku zebrania odczytano sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono plany działalności OSP oraz plany finansowe na 2018r, które zostały przyjęte. Dokonano udzielneia absolutorium prac Zarządu OSP. Nastepnym punktem były wolne wnioski, po których dokonano zakończenia zebrania.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, druhom oraz MDP za przybycie i udział w zebraniu.

21 lutego 2018 13:20
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie sprawozdawcze, osp czyzowice,