OSP Nowe Miasto Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Miasto

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Nowe Miasto

24 lutego 2024r.  w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej Jednostki. Walne zgromadzenie oraz wszystkich przybyłych gości przywitał Prezes Jednostki OSP Nowe Miasto druh Edward Zakrzewski, tym samym otwierając zebranie. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrany został Kierownik ds. Administracyjno-Technicznych w Palium Sp. Z.o.o. Pan Cezary Bandurski, zaś protokolantką zebrania została druhna Emilia Leszczyńska. Po odczytaniu przez przewodniczącego porządku zebrania oraz zatwierdzeniu go przez wszystkich uczestników, wybrano 3 Komisje: Komisja Mandatowa, Komisja Uchwał i Wniosków oraz Komisja Skrótacyjna. Druhna Emilia Leszczyńska Sekretarz/Kronikarz Jednostki OSP Nowe Miasto odczytała sprawozdanie z działalności Jednostki OSP Nowe Miasto za rok 2023 oraz przedstawiła plan działalności Jednostki na rok 2024. Druh Piotr Zadrożny Skarbnik/Gospodarz Jednostki OSP Nowe Miasto odczytał sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz przedstawił plan finansowy na rok 2024. Druh Mateusz Konieczek, Sekretarz Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście jednogłośnie otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. Wszystkie sprawozdania, plany oraz uchwały zostały jednogłośnie przyjęte przez walne zgromadzenie.
Jednostka OSP Nowe Miasto w roku 2023 dysponowana była 73 razy do różnego rodzaju zdarzeń.
Decyzją Walnego Zgromadzenie godność członka honorowego otrzymał: druh Stanisław Łosiewicz.
W walnym zebraniu sprawozdawczym udział wzięli m.in.:
* Burmistrz miasta i gminy Nowe Miasto, Pan Sławomir Zalewski,
* Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Paweł Obermeyer,
* przedstawiciel KP PSP w Płońsku, mł. bryg. Anna Kosewska.
Dziękujemy Pani Joli Bralskiej, Pizzeria Kebab NM za bezpłatne przekazanie dla naszej MDP pizzy.

10 marca 2024 19:08
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: nowe miasto, OSP,