OSP Dębno Królewskie  Ochotnicza Straż Pożarna Dębno Królewskie

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018W dniu 9.03.2019 r. o godz. 18:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie Królewskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018.


Zebranie rozpoczęto od otwarcia i powitania zaproszonych gości, którego dokonał Prezes Zarządu OSP w Dębnie Królewskim dh Tomasz Trafny. Uczczono również minutą ciszy pamieć zmarłych druhów strażaków. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania po czym zebrani przyjęli porządek obrad. Zostało odczytane sprawozdanie z działalności Zarządu OSP za rok 2018, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami zgromadzeni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za 2018 r. W kolejnym punkcie spotkania podjęto uchwały w sprawach zatwierdzenia planu pracy oraz planu finansowego na rok 2019. Przybliżone zostały także statystyki wyjazdów, które pokazały, że w 2018 roku Jednostka Operacyjno - Techniczna uczestniczyła, w 34 różnego rodzaju zdarzeniach. Podczas tego zgromadzenia nasza strażacka brać powiększyła się o 1 druha i 3 druhny. Osoby te poprzez głosowanie zostały oficjalnie przyjęte w szeregi OSP.

W trakcie zebrania Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski podziękował druhom za bardzo dobrą działalność operacyjną, aktywną służbę strażacką na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i bardzo dobrą współpracę z samorządem gminnym.

Głos zabrał także Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego w Poznaniu dh Ryszard Kasiorek, który również podziękował druhom za to wszystko co robią, za zaangażowanie oraz ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców i nie tylko.

Na zebraniu obecni byli Druhowie i Druhny, osoby wspierające, mieszkańcy oraz zaproszeni goście:

- dh Ryszard Kasiorek - Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego w Poznaniu,

- dh Paweł Sarnociński - Komendant Gminny OSP,

- Wojciech Chojnowski - Wójt Gminy Babiak.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów spotkania Prezez OSP podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprosił na poczęstunek.

24 marca 2019 16:11
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, absolutorium, walne,