OSP Trzebiatów  Ochotnicza Straż Pożarna Trzebiatów

Wycieczka Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Trzebiatów

      W dniu 8 października odbyła się wycieczka Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Trzebiatów do miejscowości Szczecin. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z miejscem pracy i nowoczesnym wyposażeniem Państwowej Straży Pożarnej w dużym mieście, zwiedzenie Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie oraz oglądnięcie prezentacji wyszkolenia Psa Ratowniczego z OSP Wołczkowo.

      Program wycieczki:
 Godz. 8.00 – zbiórka i wyjazd młodzieży z pod Remizy w Gołańczy Pomorskiej,
 Godz. 8.15 – zbiórka i wyjazd młodzieży z pod Remizy w Mrzeżynie,
 Godz. 8.30 – zbiórka i wyjazd młodzieży z pod Remizy w Trzebiatowie,
 Godz. 10.30 – zwiedzanie i prezentacja sprzętu w JRG Nr 2 na ul. Struga 10 A w Szczecinie,
 Godz. 11.30 – prezentacja wyszkolenia Psa Ratowniczego przez OSP Wołczkowo na placu ćwiczeń przy JRG Nr 2,
 Godz. 12.30 – zwiedzanie i prezentacja sprzętu w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie na ul. Firlika 9 w Szczecinie,
 Godz. 14.00 – obiad w Mc Donaldzie,
 Godz. 16.30 – powrót młodzieży do Trzebiatowa,
 Godz. 16.45 – powrót młodzieży do Mrzeżyna,
 Godz. 17.00 – powrót młodzieży do Gołańczy Pomorskiej.

     W wycieczce wzięło udział 30 osób:
 OSP Trzebiatów – 13 osób, w tym 12 z MDP + 1 opiekun,
 OSP Mrzeżyno – 8 osób, w tym 5 z MDP + 3 opiekunów,
 OSP Gołańcz Pomorska – 9 osób, w tym 7 z MDP + 2 opiekunów.

     Organizatorzy wycieczki:
• Głównym organizatorem wycieczki i opiekunemMDP przy OSP Trzebiatów był dh Krzysztof GRZESZCZYSZYN,
• Opiekunem MDP przy OSP Mrzeżyno był dh Adam Dąbrowski,
• Opiekunem MDP przy OSP Gołańcz Pomorska była dh Monika SZKLAR,
• Transport zapewnił Burmistrz Miasta Trzebiatów Pan Józef DOMAŃSKI,
• Możliwość zwiedzania Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie zorganizował Komendant Miejsko - Gminny dh Marian SOBCZAK,
• Możliwość zwiedzania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 zorganizował Funkcjonariusz PSP w Szczecinie i jednocześnie strażak OSP Trzebiatów dh Przemysław BARAŃSKI,
• Prezentację wyszkolenia Psa Ratowniczego przez OSP Wołczkowo zorganizował Z-ca Naczelnika OSP Trzebiatów dh Bartosz MAKOWSKI.

JESZCZE RAZ SERDECZNE DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC!!!

10 października 2016 11:15
Udostępnij na Facebooku