OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie”.

Zamawiający – OSP Krzywin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyższej niż kwoty, określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie”.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania znajdują się pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/269892

29 października 2019 11:00
Udostępnij na Facebooku