OSP Moryń Ochotnicza Straż Pożarna Moryń

Zebranie Sprawozdawcze OSP w Moryniu- Podsumowanie

W Sali Kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu za rok 2017. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Gryfinie Paweł Trzaskoś, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie mł. bryg. Sławomir Michalski, burmistrz Morynia Józef Piątek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Domaradzki, członek Prezydium ZOP OSP w Gryfinie Andrzej Szczepaniak oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek OSP. Po powitaniu przybyłych przez Prezesa OSP w Moryniu Huberta Krysiaka wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom.

Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczony został dh Roman Potyraj. Odznakami „Wzorowy Strażak" wyróżnieni zostali druhowie: Jolanta Tarasińska, Katarzyna Tarasińska, Karolina Gładkowska, Igor Klęczar, Waldemar Kurłowicz i Marcin Bocianowski. Natomiast odznakę za wysługę 5 lat przyznano druhnie Annie Ratajczak.


Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes H. Krysiak. W jednostce OSP Moryń działa 19 czynnych członków, jest 6 honorowych oraz 28 wspierających. Działa też Kobieca Drużyna Pożarnicza w 8 osobowym składzie. W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Zarządu oraz 12 innych zebrań. Jednostka zorganizowała uroczysty capstrzyk z okazji Dnia Strażaka. Przeprowadzono dla dzieci 4 pogadanki edukacyjne na tematy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Przeprowadzono również ćwiczenia w: Zespole Szkół oraz na terenie dwóch zakładów. W okresie sprawozdawczym jednostka brała udział w 75 akcjach, w tym w 37 pożarach i 35 razy w likwidacji innych zagrożeń. 5 razy wyjeżdżała do akcji poza teren gminy. W 2017 roku Kobieca Drużyna Pożarnicza wywalczyła I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Gryfinie.
Strażacy ochotnicy z OSP Moryń wykazują się bardzo aktywnie w działalności społecznej dla miasta i gminy. Dbają również o swoje strażackie mienie. Wykonali roboty budowlane i montażowe remizy. Własnymi siłami wyremontowali swój wóz bojowy, 40 – letnią Tatrę.
W okresie sprawozdawczym wpływy jednostki, w tym ze składek, dotacji i dofinansowania od samorządów wyniosły 20.178 zł. Natomiast wydatki na zakup sprzętu i umundurowania wyniosły 21.390 zł.


Zastępca Komendanta S. Michalski podziękował strażakom ochotnikom za ich działalność i zaangażowanie. Poinformował, że w marcu odbędzie się spotkanie szkoleniowe w sprawach operacyjnych i finansowych. Wytknął błędy niektórych strażaków ochotników, którzy podczas akcji ratowniczych zamiast zajmować się działaniami ratowniczymi robią zdjęcia i przesyłają je do zaprzyjaźnionych wydawnictw lub na teraz tak modne różne strony internetowe. Jest to naganne łamanie podstawowych zasad działania strażaków ochotników, na szczęście jest to zachowanie marginalne i miejmy nadzieję będzie zaprzestane. Choćby dlatego, że pokazywanie wizerunku niektórych z poszkodowanych w różnych zdarzeniach bez ich zgody może być przez nich uznane jako naruszenie ich dóbr osobistych i może mieć konsekwencje prawne. Poinformował również, że dotacje przeznaczone dla OSP systematyczne, corocznie wzrastają. Przypomniał o terminach przeprowadzenia eliminacji do OTWP oraz o konieczności nadzorowania prawidłowego przepływu informacji – wszelkiego rodzaju meldunkach. Na zakończenie podziękował za mobilność i zaangażowanie podczas prowadzenia akcji w Kostrzynku związanej z poszukiwaniem topielca.


Burmistrz J. Piątek poinformował, że na potrzeby OSP Moryń gmina przekazała w ubiegłym roku 104 tys. zł.


Prezes P. Trzaskoś podziękował strażakom za działalność w 2017 roku, zaangażowanie w akcjach oraz dbałość o strażackie mienie. Pochwalił aspirację jednostki o powołanie, a właściwie reaktywację Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Obiecał wsparcie w pozyskaniu dla jednostki nowego samochodu bojowego, który mógłby zastąpić wysłużoną Tatrę oraz doposażenie jednostki w sprzęt pływający.


Poddane pod głosowanie przedstawione sprawozdania przyniosły bardzo dobry efekt. Udzielono Zarządowi absolutorium ze 100 % wsparciem.


Tekst i Fotografia Andrzej Szczepaniak

12 lutego 2018 16:55
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: Zebranie., 2018, kampania, walne,