OSP Ochotnicza Straż Pożarna

OSP Ochotnicza Straż Pożarna pomorskie

Pozyskany sprzęt w 2020r.

Pozyskanie nowego sprzętu ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku