OSP Szlachta Ochotnicza Straż Pożarna Szlachta

Dofinansowanie z programu "FLOREK"

W ramach naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP" (II edycja 2022) nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie pn. „podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażęnie".
Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 5500,02 zł.
Jednostka OSP otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 5500 zł.
Zadanie polegało na zakupie 3 szt. hełmu strażackiego. Z jego efektów skorzysta 2835 osób.

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:


WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

27 października 2022 15:25
Udostępnij na Facebooku