OSP Ochotnicza Straż Pożarna

OSP Ochotnicza Straż Pożarna pomorskie

Pozyskanie nowego sprzętu ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zakup sprzętu dla OSP Rytel z dofinansowania z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Gdańsku