OSP Ochotnicza Straż Pożarna

BOJOWEJ

Kontrola gotowości bojowej 2019

Inspekcja Gotowości Operacyjnej

Kontrola gotowości bojowej 2017

Kontrola gotowości bojowej

07.06.17 11:32 - KONTROLA GOTOWOŚCI BOJOWEJ

Test gotowości bojowej naszej jednostki

Kontrola gotowości bojowej

ALARM GOTOWOŚCI BOJOWEJ

Kontrola gotowości bojowej oraz wizyta dzieci

KONTROLA GOTOWOŚCI BOJOWEJ