OSP Ochotnicza Straż Pożarna

ćwiczenia

Festyn rodzinny w łapalickiej Szkole

Gotowość bojowa

Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej

Kępno - ćwiczenia zgrywające

Zbiórka MDP i DDP - maj 2019

Pokazy Strażackie

Ćwiczenia na Dawnej Tkalni w Lubawce

Powiatowe Manewry Ratownicze - Libiąż 2019

Szkolenie praktyczne z przyjmowania LPR

Wspólne ćwiczenia OSP i PSP "Wagon 2019". Symulowano katastrofę kolejową.