OSP Ochotnicza Straż Pożarna

DK44

Neutralizacja plamy substancji ropopochodnej Ryczów DK44 i ul. Starowiejska

Usuwanie złamanej gałęzi – Spytkowice DK44

Neutralizacja plamy oleju - Ryczów DK44

Wypadek drogowy - Spytkowice DK 44