OSP Ochotnicza Straż Pożarna

KP PSP

Sprawdzenie gotowości bojowej 17.07.2019r.

Zebranie sprawozdawcze za rok 2018.

Ćwiczenia w komorze dymowej ul. Lelewela Piła

Ćwiczenia w aparatach powietrznych.

Zabezpieczenie delegacji UNESCO

Uszkodzony wał przeciwpowodziowy w Bielinku

Warsztaty Ratownicze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016

Warsztaty Ratownicze

Kurs podstawowy OSP