OSP Ochotnicza Straż Pożarna

odpady

Kolejne dni w Pyszącej oraz pożar maszyny produkcyjnej.

Kolejny wyjazd do pożaru na nielegalnym składowisku.

Pożar na nielegalnym składowisku odpadów.

Drugi pożar na składowisku odpadów w Pyszącej.

Pożar składowiska odpadów w Pyszącej.

Pożar śmieci w sortowni odpadów. Pławce 8.11.2018

Pożar na terenie Gospodarowania Odpadami w Kobiernikach, gm. Stara Biała.

Ćwiczenia w Słupcy z przetłaczania wody na znaczne odległości

UWAGA mieszkańcy! Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2018 r.

Pożar odpadów komunalnych