OSP Ochotnicza Straż Pożarna

plama

Rozerwany zbiornik z paliwem i trzy kilometrowa plama.

Plama ropopochodna na długim odcinku jezdni.

Plama oleju na drodze Stare Miasto – Kłodzisko

Plama oleju w Słowikowie

podwójne usuwanie substancji ropopochodnych 26-09-2018

Plama oleju

Pożar Budynku Gospodarczego w Mozgowinie

Pożar kombajnu w Dębowcu

Długa Plama Oleju (Droga Wojewódzka nr 138)

Plama oleju.