OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Ratownicy

Wyjazd do otwarcia domu

Ratujemy i uczymy ratować

V MANEWRY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Druhowie z naszej OSP na recertyfikacji KPP

DZIEŃ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 13.10.2017r.

Nocna Jazda Ratowników dla Oliwki

Ćwiczenia 13.05.2017

Nowo wyszkoleni druhowie

Pożar ściółki

Gminne eliminacje OTWP współorganizowane przez naszą jednostkę.