OSP Ochotnicza Straż Pożarna

ropa

39/2019 Rozlany olej napędowy podczas kradzieży paliwa

Olej na jezdni

Rozległa plama oleju

Wyciek substancji ropopochodnej na odcinku 4 km

Plama Ropopochodna!