OSP Ochotnicza Straż Pożarna

ropa

23/2020 Plama oleju na ul. Odrzańskiej

181/2019 Plama oleju w centrum Chojny

165/2019 Plama substancji ropopochodnej

156/2019 4km plama oleju pomiędzy Mętnem a Orzechowem

39/2019 Rozlany olej napędowy podczas kradzieży paliwa

Olej na jezdni

Rozległa plama oleju

Wyciek substancji ropopochodnej na odcinku 4 km

Plama Ropopochodna!