OSP Ochotnicza Straż Pożarna

40 mln zł zamiast dla OSP - na walkę z Koronawirusem. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy.

Sejm RP na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjął rządowy projekt "specustawy" o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z zawartymi tam zapisami, część pieniędzy przeznaczonych na nowe wozy bojowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych, może trafić na walkę z Koronawirusem.  
 
W przyjętej dzisiaj ustawie, w art. 32, pkt 1, czytamy:   
 
"W roku 2020 środki rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, mogą być przeznaczone także na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19."  
    
Początkowo głosowanie nad ustawą planowano na godzinę 16.00. Ostatecznie, niemal jednogłośnie, sejm przyjął nowe przepisy po godzinie 23:00.

ZA GŁOSOWAŁO: 400 posłów
PRZECIW GŁOSOWAŁO: 11 posłów 
WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 posłów
  
Przypomnijmy, na tę chwilę w Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku obecności koronawirusa. - Jeśli tylko pojawi się pozytywny wynik, opinia publiczna zostanie natychmiast poinformowana - powiedział dzisiaj w sejmie Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

(fot: screen sejm.gov.pl)

2 marca 2020 23:22
Udostępnij na Facebooku