OSP Krzyż Ochotnicza Straż Pożarna Krzyż

Ćwiczenia w komorze rozgorzeniowo-dymowej

W dniu 19 listopada 2016 roku 9-ciu druhów z naszej jednostki, w ramach doskonalenia zawodowego odbyli ćwiczenia w komorze rozgorzeniowo-dymowej w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Pile.

Doskonalenie zawodowe odbywało się w dwóch etapach. Na początku strażacy muszą zaliczyć etap 1 ćwiczenia fizyczne w pełnym umundurowaniu i z aparatem ochrony dróg oddechowych na plecach. Zestaw ćwiczeń był dosć wymagający, zaczynaliśmy od biegania gdzie musielismy w biec przez 6 minut w tempie 9 km/h, następnie udawaliśmy się na drabinę gdzie mieliśmy do pokonania 20m w max. 3 minuty. Kolejnym ćwiczeniem był młot podciągowy, na którym mieliśmy do wykonania 20 uderzeń w czasie max. 3 minut, jako ostatnie ćwiczenie była jazda na rowerze przez jedyną minutę z określonym tempem. Po zaliczeniu ćwiczeń wysiłkowych strażacy wchodzili do etapu drugiego czyli rozgrzanej i zadymionej komory, która składa się z zespołu klatek, przeszkód, rolek, drzwi, klap, rur, przecisków i innych przeszkód jakie musieli pokonać w ciemności i zadymieniu. Dodatkowo labirytn był tak skomplikowany i ciasny iż aparat ochrony dróg oddechowych, cały czas musiał być noszony w rekach przed nami.

Test w komorze rozgorzeniowo-dymowej miał na celu sprawdzenie opanowania oraz sprawności fizyczne. Taka forma doskonale sprawdzam umiejętności i nawyki w zakresie: technik pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym a także orientacji i poruszania się w nieznanym otoczeniu.

28 listopada 2016 09:37
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: jrg 2, Krzyż, komora, ćwiczenia, dymowa, JRG, piła, OSP,