OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Czy race są legalne? Czy i kiedy można ich używać?

Jedną z powszechnych praktyk związanych z przywitaniem nowych pojazdów w jednostkach OSP, jest odpalanie efektownych rac. W ostatnich dniach na temat rac i ich wykorzystania rozgorzała dyskusja wśród strażaków. Postanowiliśmy więc odpowiedzieć na zasadnicze pytania - kiedy i w jakich okolicznościach można używać rac zgodnie z prawem, a kiedy jest to zakazane.  
 
Jakie przepisy zakazują używania rac?

Rac nie można używać ani posiadać np. na imprezach masowych (duże koncerty, mecze i inne wydarzenia sportowe lub kulturalne). Reguluje to ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, w której czytamy: zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.  
 
Imprezy masowe to takie, w których organizator przygotował konkretną, ustaloną w ustawie ilość miejsc dla uczestników. I tak, dla imprez masowych artystyczno-rozrywkowych to min. 500 miejsc dla uczestników w przypadku imprezy w budynku lub min. 1000 osób w przypadku stadionu lub innego obiektu plenerowego. W przypadku imprez sportowych to min. 1000 miejsc na stadionie lub obiekcie plenerowym i min. 3000 miejsc w hali sportowej lub innym budynku.  
 
Rac nie można także wnosić ani używać na zgromadzeniach publicznych - takim był np. niedzielny Marsz Niepodległości w Warszawie. Prawo o zgromadzeniach mówi bowiem wyraźnie: w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia. Powyższe zachowanie może być karane na podstawie art. 52 kodeksu wykroczeń: kto bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia - podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.  
 
Kiedy można odpalać race dymne? 
 
Właściwie w każdym przypadku, który nie jest sankcjonowany prawnie. Jest to zatem dozwolone m.in. przy ceremoniach powitania nowego wozu w jednostce czy chcąc uczcić inny ważny moment. 
 
- Organizowane i zgłaszane zgromadzenie musi mieć związek ze sprawami publicznymi - jako np. forma poparcia, protestu, wyrażenia poglądów na jakiś temat czy zasygnalizowania danego problemu. Wszelkie inne akcje, jak np. przywitanie nowego wozu w remizie strażackiej czy prywatne ceremonie, imprezy rodzinne nie podlegają pod rygor ustawy Prawo o zgromadzeniach - tłumaczy kom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji.  
 
Możemy wtedy jedynie zostać ukarani, jeśli policja lub sąd stwierdzi, że zakłóciliśmy porządek publiczny (art. 51 Kodeksu wykroczeń) lub nieostrożnie obchodziliśmy się z ogniem (art. 82 kodeksu wykroczeń).

(Fot. Natalia Kłòsek/OSP w Leszczynie)

Czytaj też:

Skandaliczne zachowanie strażaków podczas marszu. Odpalili race, szuka ich policja.
Strażacy z racami na marszu. "O co ten szum?" KOMENTARZ.

 

 

13 listopada 2018 17:26
Udostępnij na Facebooku