OSP Paszczyna Ochotnicza Straż Pożarna Paszczyna

Pierwsza pomoc z AED na Kompleksie Basenów NEMO w Pusktowie Osiedlu

"Dnia 25 stycznia br. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Paszczynie, zorganizował na Kompleksie Basenów „NEMO" w Pustkowie-Osiedlu dla wszystkich pracowników warsztaty dotyczące Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych z wykorzystaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oparte na Wytycznych 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji, realizowane przy wsparciu Polskiej Grupy Energetycznej PGE Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie.

Mając na uwadze, iż ratowanie życia ludzkiego i niesienie pomocy poszkodowanym jest najwyższą wartością, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica – Krzysztof Lipczyński zdecydował się na zorganizowanie warsztatów, które miały na celu przypomnienie, utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W sytuacji nagłego stanu zagrażającego życiu człowieka, najistotniejszą rolę odgrywają świadkowie takiego zdarzenia. To oni muszą poinformować służby ratownicze, a kiedy jest taka potrzeba, szczególnie kiedy mamy do czynienia z brakiem podstawowych funkcji życiowych jakimi są oddech i krążenie, udzielić pomocy najlepiej jak to jest możliwe, co zdecydowanie może zwiększyć szanse poszkodowanego na przeżycie.

Podczas warsztatów główny nacisk położono na ocenę stanu osoby chorej, zwłaszcza rozpoznania obecności prawidłowego oddechu oraz na rolę Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego w sytuacji zatrzymania krążenia. Umiejętności te są dla nas tym bardziej istotnie, gdyż urządzenie to od kilku tygodni jest również do wykorzystania na Kompleksie Basenowym „NEMO" w Pustkowie – Osiedlu. Koordynator warsztatów – ratownik medyczny Marta Pyskaty, również członek Straży Pożarnej w Paszczynie, zademonstrowała na fantomach standardy postępowania jakie powinny zostać wykonane u dorosłego, dziecka oraz niemowlaka. Po pokazie przebiegu udzielania pierwszej pomocy, do ćwiczeń pod bacznym okiem strażaków z OSP Paszczyna przystąpili wszyscy pracownicy wykonując kolejno czynności .

W imieniu swoim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszczynie składamy ogromne wyrazy podziękowania Polskiej Grupie Energetycznej PGE Obrót S.A. Dzięki przekazanej darowiźnie dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na Kompleksie Basenów „NEMO" w Pustkowie-Osiedlu został umiejscowiony Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), a w posiadanie jednostki OSP w Paszczynie trafił nowy fantom Junior do nauki resuscytacji."

 

Źródło: http://gosir.gminadebica.pl/pierwsza-pomoc-z-defibrylatorem-aed-na-kompleksie-basenow-nemo-w-pustkowie-osiedlu/

1 lutego 2016 16:36
Udostępnij na Facebooku