OSP Milejczyce Ochotnicza Straż Pożarna Milejczyce

Przekazanie sprzętu ze środków Funduszu Sprawiedliwości


17 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Milejczyce odbyło się uroczyste przekazanie strażakom ochotnikom z OSP Milejczyce wyposażenia i sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Przekazania sprzętu na ręce Prezesa OSP Milejczyce dh Andrzeja Kryńskiego dokonał Wójt Gminy Milejczyce Pan Jerzy Iwanowiec wraz ze Skarbnikiem Gminy Milejczyce Panią Moniką Joanną Bałut.
W przekazaniu sprzętu, oprócz przedstawicieli OSP Milejczyce udział wziął Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach st. kpt. Sylwestra Uściniak.
Zakupione wyposażenie umożliwi jednostkom OSP sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Nowy wysokiej klasy sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie za 15 151,52 złotych został sfinansowany w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości i 1% ze środków budżetu Gminy Milejczyce.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejczycach otrzymała:

- Torbę R1 wraz z wyposażeniem,
- Nosze typu deska,
- Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED,
- Bosak dielektryczny,
- Latarki akumulatorowe - 2 szt.,
- Parawan do osłony miejsca wypadków i zasłaniania ofiar wypadków,
- Szyny typu Kramera.

 

 

 

Zdjęcia: UG Milejczyce

 

23 grudnia 2018 20:00
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: Fundusz Sprawidliwości, OSP,