OSP Kobło Ochotnicza Straż Pożarna Kobło

"Szkoła Małego Strażaka" - innowacyjny program edukacyjny OSP Kobło

Już od września 2019 zostaje uruchomiona: SZKOŁA MAŁEGO STRAŻAKA

Szkoła Małego Strażaka to inicjatywa społeczna Ochotniczej Straży Pożarnej w Koble wsparta zaangażowaniem osób Fundacji Czasoprzestrzeń.
To próba przekazania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Inicjatywa obejmuje program edukacyjny do realizacji w szkołach i społecznościach lokalnych
Program Szkoła Małego Strażaka umożliwia przekazywanie w formie zabawy informacji o tym: jak przeciwdziałać pożarom, jak się zachować w niebezpiecznych sytuacjach, czego powinniśmy unikać, jak zachować się w obliczu niebezpieczeństwa, jak powiadomić służby ratownicze, jak udzielić pierwszej pomocy czy jak zadbać o bezpieczeństwo w domu, w szkole i na ulicy.
Szkoła Małego Strażaka to także: wychowanie patriotyczne w myśl słów: „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek", pomoc ludziom słabszym, niepełnosprawnym, oszczędność wody – ratunek dla przyrody, wycieczki do ciekawych miejsc, organizacja festynów, spotkań z najstarszymi strażakami.
Szkoła Małego Strażaka uczy również integracji w grupie.
W związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia pojawiała się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców i zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości.
Zakładamy, że nasza inicjatywa będzie podlegać ewaluacji, rozwijać się
i dostosowywać zgodnie z pomysłami i potrzebami uczestników.
Zakładamy że pierwsza edycja 2019/2020 obejmie swoim zasięgiem wszystkie szkoły Gminy Hrubieszów Powiatu Hrubieszowskiego oraz chętne szkoły z innych gmin.
Celem działań jest:
• Rozwijanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
• Zapobieganie groźnym wypadkom i zagrożeniom zdrowia, życia ludzkiego i środowiska naturalnego.
• Skuteczne przeciwdziałanie pożarom, zwłaszcza tych z udziałem dzieci.
• Zapobieganie podpaleniom oraz antyspołecznym zachowaniom, które mogą być przyczyną powstania takich zdarzeń.
W ramach programu przedstawiciele OSP Kobło – stała kadra programu będzie przeprowadzać spotkania – zajęcia w szkołach, świetlicach, klubach.

Realizator projektu– Ochotnicza Straż Pożarna w Koble
Patronat – Starosta Powiatu Hrubieszów i Wójt Gminy Hrubieszów
Konsultacja specjalistyczna– Państwowa Straż Pożarna w Hrubieszowie
Partner działań– Fundacja Czasoprzestrzeń
Już dziś zapraszamy do wspólnego podejmowania działań chętne instytucje, organizacje, firmy i osoby prywatne.

Kontakt: [email protected]

14 sierpnia 2019 21:41
Udostępnij na Facebooku