OSP Koziniec-Centrum Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec-Centrum

Usprawnienie działań ratowniczych z zakresu ochrony środowiska naturalnego poprzez zakup niezbędnego w akcji umundurowania specjalnego bojowego

Trwa realizacja zadania ,,Usprawnienie działań ratowniczych z zakresu ochrony środowiska naturalnego poprzez zakup niezbędnego w akcji umundurowania specjalnego bojowego" w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie " „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"
W ramach tego zadania zakupiono 6 kompletów ubrań specjalnych Rosenbauer FireMax SF. Wartość zadania wynosi 18594,00 zł.
Wkład własny jednostki: 9594,00 zł
Dotacja WFOŚiGW: 9000,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
http://nfosigw.gov.pl
http://wfos.krakow.pl

13 października 2021 12:28
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: wfoś,