OSP Wojciechów Ochotnicza Straż Pożarna Wojciechów

Walne Zebranie OSP Wojciechów

W dniu 8 lutego 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie odbyło sie Walne Zebranie członków OSP Wojciechów.

W zebraniu udział wzięli:
- Z-ca Komendata Miejskiego PSP w Lublinie bryg. Maciej BŁASZCZYK
- dowódca JRG Bełżyce kpt. Adam PIETRZAK
- komendant komisariatu policji w Bełżycach podinsp. Mariusz KOZAK
- sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lublinie st. bryg. w st. spocz. Mieczysław DZIURA
- z-ca Wójta Gminy Wojciechów p. Mariusz MAJCHER
- przewodniczący Rady Gminy Wojciechów p. Marcin MIROSŁAW
- radni Gminy Wojciechów p. Ewa GAJOWIAK i p. Krzysztof PLUTA
- sołtysi wojciechowskich sołestw, a także
- darczyńcy i przyjaciele OSP Wojciechów

Zebranie otworzył Prezes OSP Wojciechów dh Stanisław KAMELA, który po przedstawieniu gości przybyłych poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych w ciągu ostatniego roku strażaków, a byli to: dh Józef PARZYSZ - wieloletni naczelnik OSP Wojciechów, dh Edward MIROSŁAW - wieloletni członek OSP Wojciechów oraz dh Leszek CZĘPIŃSKI - członek Orkiestry Dętej przy OSP Wojciechów. Póżniej prowadzenie zebrania objął dh Jakub KUCHARSKI.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności (dh Stanisław KAMELA), sprawozdanie finansowe (dh Marcin OZIMEK), sprawozdanie komisji rewizyjnej (dh Michał WOŚ) oraz przedstawiono plany i zamierzenia na nowy rok sprawozdawczy. Po zreferowaniu sprawozdań głosowano nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za czym głosowali wszyscy uprawnieni do głosowania strażacy. 

Póżniej głos zabrali goście zaproszeni a po ich słowach Przewodniczący zebrania dh Jakub KUCHARSKI zakończył obrady.

Była to okazja do podsumowania działalności OSP Wojciechów w trakcie minionego roku a także ptrzedstawienia planów działalności na rok bieżący.

10 lutego 2018 22:55
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, wojciechów, lubelski, lubelskie, walne, OSP,