OSP Turkowy Ochotnicza Straż Pożarna Turkowy

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018

 Dnia 12 stycznia w miejscowej sali wiejskiej odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP za rok 2018. Na zebraniu swoją obecnością zaszczycili nas - wójt Gminy Perzów Danuta Froń, z-ca dowódcy JRG Kępno kpt. Mateusz Grzesiak oraz komendant ZOG ZOSP RP w Perzowie dh Marcin Brząkała. Zebranie rozpoczął prezes OSP Turkowy dh Marek Ostrowski który przywitał przybyłych gości oraz poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych druhów z jednostki a także zmarłego dzień wcześniej prezesa sąsiedniej jednostki z Perzowa dh Jana Szpunara. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił naczelnik dh Przemysław Ostrowski który wyświetlił prezentację multimedialną podsumowującą rok 2018 a także wręczył wyróżnienia druhom biorącym udział w działaniach w roku sprawozdawczym. Następnie sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik jednostki dh Katarzyna Kubica, plan działalności w-ce prezes dh Grzegorz Tkocz który zawiera m.in. zakup pompy Honda PH 2400 o max wydajności 2400 l/min, basenu przenośnego TANKER II o pojemności 13 tys L a także przyczepki pożarniczej. Sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał dh Marek Oleksyk który wniósł o udzielenie absolutorium zarządowi które zostało jednogłośnie przyznane. 
 Prezentację multimedialną związaną z działalnością operacyjną JRG Kępno a także jednostek OSP z terenu naszej gminy przedstawił kpt. Mateusz Grzesiak który pozytywnie podsumował działalność naszej jednostki. Zwrócił uwagę także, że nasza jednostka została włączona z dniem 1 stycznia br do Systemu Zaopatrzenia Wodnego powiatu kępińskiego razem z pięcioma innymi OSP z terenu powiatu co będzie sporym wyzwaniem dla strażaków z naszej jednostki ponieważ wiąże się to z wieloma ćwiczeniami, szkoleniami a także doposażeniem jednostki w niezbędny sprzęt. ( Stąd w planie działalności zostało ujęte takie wyposażenie jak wydajna pompa, basen oraz przyczepka). 
 Wójt Danuta Froń oraz komendant gminny dh Marcin Brząkała podziękowali za stałą gotowość jednostki i równie pozytywnie podkreślili działalność OSP poczym dh prezes zamknął zebranie zapraszając wszystkich na poczęstunek. 

13 stycznia 2019 18:07
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: Turkowu, OSP, walne,